Změna názvu domény

S platnostní od 2. 1. 2019 se změnil název domény z myhappymotherhood.com na klidnamama.cz

To s sebou nese i změnu e-mailové adresy z sarka@myhappymotherhood.com na sarka@klidnamama.cz

Název firmy a všechny další údaje zůstávají beze změny. 

Děkuji za pochopení. 

Šárka Chapman